Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  duonkubilis

Kubilas duonos tešlai užmaišyti, rauginti, minkyti. Buvo skobtinis arba šulelinis, platėjančiais į viršų šonais, neaukštas (~50 cm), kartais su dangčiu.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Šalutiniai terminai

duongeldė; duonkepė; duonakepė; duonpeklė lietuvių kalba

Lietuvių kalbos žodynas: elektroninis variantas, red. G. Naktinienė [ir kt.], Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, www.lkz.lt (žiūrėta 2011 07 13).

duonmaišis; dzieška lietuvių kalba

Lietuvių etnografijos bruožai, red. A. Vyšniauskaitė, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1964, p. 407.

duonkepis; duonlovis; duonmaišė; duonminkis lietuvių kalba

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“, http://www.aruodai.lt/ (žiūrėta 2011 07 25).

čieška

Lazdijų krašto muziejus, 2013 07 31.

duonrėčkė; minkytuvis
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

dough trough; dough box; kneading box; kneading trough; bread trough; dough tray; bread-brake anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=dough+trough&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300199729 (žiūrėta 2011 04 14).