Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  nosinė

Nedidelė austinė apsiūtais kraštais skepetaitė nosiai, veidui, rankoms nusišluostyti.

Termino šaltinis (-iai):

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 234.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 234.

Šalutiniai terminai

šnibždokas; šnibždokėlis; šnibždokutis; skepeta lietuvių kalba

Lietuvių kalbos žodynas: elektroninis variantas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, http://www.lkz.lt (žiūrėta 2011 03 29).

nosinyčia; nosininkas; nosinis; nosinys; nosinukas; nosšnipis; nosšnypštis; skustukė; šnebždukas; šnibždokė; šnipkutė; šnypštokas; šnypštukas
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

handkerchief anglų kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 234.

mouchoir prancūzų kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 234.

Taschentuch vokiečių kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 234.