Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Hao

Atolas Ramiajame vandenyne, Prancūzijos Polinezijoje, Tuamotu salyne.