Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  namas

Gyvenamosios paskirties pastatas. Gali būti individualus, skirtas vienam asmeniui ar šeimai, daugiabutis.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=inn&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300005433 (žiūrėta 2011 01 12).

Šalutiniai terminai

gryčia; numas; pirkia; rūmas; stuba; šlajus; troba lietuvių kalba

Termino atitikmuo užsienio kalba

house anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=inn&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300005433 (žiūrėta 2011 01 12).