Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  rankšluostinė

Nedidelė puošni pakabinama lentynėlė rankšluosčiui. Sudaryta velenėlio, jį prilaikančių šoninių lentelių ir jį dengiančios priekinės dekoratyviai išpjaustytos, profiliuotos lentelės. Kartais virš velenėlio būdavo nedidelė spintelė ar lentynėlė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Mikėnaitė A., Lietuvių liaudies baldai, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 1992, p. 12.

Šalutiniai terminai

abrūsinė; abrūsnykas; abrusinyčia lietuvių kalba

Mikėnaitė A., Lietuvių liaudies baldai, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 1992, p. 65, 67.

abrūsinyčia; abrūsnyčia; kanikas; kilba; marškinė; marškinyčia
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

towel shelf anglų kalba