Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  skarelė

Nedidelis austinis ar megztinis stačiakampės arba trikampės formos galanterijos gaminys galvai apsigobti ar kaklui apsirišti.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 330.

Šalutiniai terminai

apgobtuvas; paraištis; širenka lietuvių kalba

Lietuvių kalbos žodynas: elektroninis variantas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, http://www.lkz.lt (žiūrėta 2010 07 27).

galvarišė; kuskelė; raištelis; ryšys; skarikė; skarutė; skepečikė; skepetaitė; skepetėlė; skuskas; skusta
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

kerchief anglų kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 330.

mouchoir prancūzų kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 330.

Halstuch vokiečių kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 330.