Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  skliutas

Kirvis plačiais ašmenimis rąstams tašyti.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Šalutiniai terminai

kliutas; kliutis; sl;iaustas; skliautas; skliuta; skliutorius; škliutas; šliparas; šliparis; šlyparis; šliutas; tašinys; teslyčia

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

kliutas; kliutis; sliaustas; skliautas; skliuta; skliutorius; škliutas; šliparas; šliparis; šlyparis; šliutas; tašinys; teslyčia

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.