Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Pabalių pilkapis (16127)

Unikalus objekto kodas: 16127.

Joniškio r. sav., Žagarės sen., Pabalių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.