Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vaidatonių kapinynas (5153)

Unikalus objekto kodas: 5153. Amžius: IV a.

Kėdainių r. sav., Surviliškio sen., Vaidatonių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.