Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vaidatonių piliakalnis (5152)

Unikalus objekto kodas: 5152.

Kėdainių r. sav., Surviliškio sen., Žirnenkos k.

 

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Žalnierka
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.