Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Džiuginėnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (3470)

Unikalus objekto kodas: 3470.

Telšių r. sav., Gadūnavo sen., Džiuginėnų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Džiugo kalnas
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.