Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vaisgėliškio pilkapynas IV (27129)

Unikalus objekto kodas: 27129. Amžius: IX-XII a.

Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Nuotekų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Nuotekų pilkapynas IV
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.