Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vaisgėliškio pilkapis (27130)

Unikalus objekto kodas: 27130 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro:

1) Užušilių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (41316);

2) Užušilių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (41317).

Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Nuotekų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Nuotekų pilkapis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.