Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Abejučių pilkapynas (16391)

Unikalus objekto kodas: 16391.

Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Abejučių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.