Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Babromiškių kapinynas (6942)

Unikalus objekto kodas: 6942.

Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Babromiškių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Koplyčkalnis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.