Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Bagdononių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (16322)

Unikalus objekto kodas: 16322.

Trakų r. sav., Trakų sen., Vilkokšnio k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.