Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Piepalių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (40159)

Unikalus objekto kodas: 40159.

Kauno r. sav., Babtų sen., Piepalių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Babtyno piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.