Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Piepalių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (5060)

Unikalus objekto kodas: 5060.

Kauno r. sav., Babtų sen., Piepalių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Babtyno piliakalnio su gyvenviete piliakalnis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.