Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Piepalių piliakalnis su gyvenviete (40158)

Unikalus objekto kodas: 40158 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro:

1) Piepalių, Babtyno piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (5060);

2) Piepalių, Babtyno piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (40159).

Kauno r. sav., Babtų sen., Piepalių k.

 

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Babtyno piliakalnis su gyvenviete
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.