Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Abromiškių dvaro sodyba (1721)

Unikalus objekto kodas: 1721 (komplekso kodas). Amžius: XIX–XX a. pr. Kompleksą sudaro:

1) Abromiškių dvaro sodybos rūmai (774);

2) Abromiškių dvaro sodybos svirnas (26492);

3) Abromiškių dvaro sodybos sarginė (26493);

4) Abromiškių dvaro sodybos tvarto liekanos (26494);

5) Abromiškių dvaro sodybos tvoros fragmentai (26495);

6) Abromiškių dvaro sodybos parkas (26496).

Elektrėnų sav., Elektrėnų sen., Abromiškių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.