Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  fuga

Polifoninės muzikos žanras; muzikos kūrinys ar jo dalis, pagrįsta vienos ar kelių temų imitavimu tam tikra tvarka skirtinguose balsuose.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.