Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  sudėtinis ruoželinis audimas

Audimo būdas: pynimas kombinuojamas iš pagrindinio ir sustiprinto ruoželinių pynimų, jį sudaro keli įvairaus pločio metmenų ir ataudų ruoželiai.

Termino šaltinis (-iai):

Lapienytė O., Audimas, Vilnius: Mokslas, 1982, 80 p., [8] iliustr. lap.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lapienytė O., Audimas, Vilnius: Mokslas, 1982, 80 p., [8] iliustr. lap.
Čepelytė E., Ausk, sesele, drobeles, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1960, 163, [5] p., [1] sulankst. lap.

Termino atitikmuo užsienio kalba

fancy twill; combination twil; compound twill; double twill; duplicated twill; triple twill; twill combination anglų kalba
Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas: su vokiečių, anglų, prancūzų ir rusų kalbų atitikmenimis, Kaunas: Technologija, 2001, 637, [1] p.