Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios ansamblis (1315)

Unikalus objekto kodas: 1315 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro:

1) Bažnyčia (23634);

2) Varpinė (23635);

3) Šventoriaus tvora su Kryžiaus kelio koplytėlėmis (23636).

Biržų r. sav., Vabalninko sen., Vabalninko m.

 

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.