Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vabalninko žydų senosios kapinės (38289)

Unikalus objekto kodas: 38289.

Biržų r. sav., Vabalninko sen., Vabalninko m.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.