Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Dirmiškių piliakalnis su gyvenviete (31920)

Unikalus objekto kodas: 31920 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro: Dirmiškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Strumpakalniu (1851), ir Dirmiškių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (31921).

Alytaus r. sav., Miroslavo sen., Dirmiškių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Strumpakalnis lietuvių kalba
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Dzirmiškių piliakalnis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.