Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vaidžiuškių senosios kapinės (32881)

Unikalus objekto kodas: 32881. Amžius: XVIII–XIX a.

Ignalinos r. sav., Linkmenų sen., Vaidžiuškių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Kapeliai
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.