Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vaisgėliškio pilkapynas III (27128)

Unikalus objekto kodas: 27128. Amžius: IX–XII a.

Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Nuotekų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Nuotekų pilkapynas III
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.