Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vaisgėliškio pilkapynas (3555)

Unikalus objekto kodas: 3555. Amžius: IX–XII a.

Ukmergės rajono sav., Lyduokių sen., Nuotekų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Nuotekų pilkapynas (3555)
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.