Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Namas Vilniuje, Arklių g. 10 (39478)

Unikalus objekto kodas: 39478.

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Arklių g. 10.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.