Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Namas Vilniuje, Aguonų g. 18 (27990)

Unikalus objekto kodas: 27990. Amžius: XX a. pr.

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Aguonų g. 18.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.