Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Namas Vilniuje, Krivių g. 4 (16903)

Unikalus objekto kodas: 16903.

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Krivių g. 4.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.