Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Namas Vilniuje, Didžioji g. 15 (1054)

Unikalus objekto kodas: 1054.

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Didžioji g. 15.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.