Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Namas Vilniuje, Gaono g. 7 (1054)

Unikalus objekto kodas: 7

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gaono g. 7.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.