Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Namas Vilniuje, Bernardinų g. 3 (27433)

Unikalus objekto kodas: 27433.

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Bernardinų g. 3.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.