Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Namas Vilniuje, Didžioji g. 5 (15966)

Unikalus objekto kodas: 15966.

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Didžioji g. 5.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.