Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Namas Vilniuje, Bokšto g. 3 (574)

Unikalus objekto kodas: 574.

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Bokšto g. 3.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.