Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Namas Vilniuje, Odminių g. 3 (10609)

Unikalus objekto kodas: 10609.

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Odminių g. 3.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.