Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Namas Vilniuje, Barboros Radvilaitės g. 5A (1085)

Unikalus objekto kodas: 1085.

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Barboros Radvilaitės g. 5A.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.