Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Namas Vilniuje, Maironio g. 15 (10343)

Unikalus objekto kodas: 10343.

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 15.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.