Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Namas Vilniuje, Aušros Vartų g. 13 (745)

Unikalus objekto kodas: 745.

Vilniaus m. sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Aušros Vartų g. 13.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.