Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Namas Vilniuje, Didžioji g. 14 (10360)

Unikalus objekto kodas: 10360.

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Didžioji g. 14.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.