Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Namas Vilniuje, Gėlių g. 4 (27987)

Unikalus objekto kodas: 27987.

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gėlių g. 4.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.