Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Mackonių k.

Kurklių vls., dab. Anykščių r. sav.