Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Hamiltono LDK Algirdo šaulių kuopa