Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  L. ir B. vidaus reikalų liaudies komisariatas