Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  T. P. Križanausko spaustuvė