Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Nacistinės Vokietijos stovyklos karo belaisvių užkasimo vieta ir kapai (39462)

Unikalus objekto kodas: 39462.

Šilutės r. sav., Šilutės sen., Armalėnų k.

Termino šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.