Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  konceptualusis menas

Postmodernistinio meno rūšis. Vadovaujamasi įsitikinimu, kad meno esmė glūdi sąvokose ir idėjose. Daiktinė kūrinio forma netenka aktualumo, mąstymo procesas perteikiamas tekstais, diagramomis, fotografijomis, videoįrašais, žemės meno, instaliacijos, kūno meno, performanso išraiškos priemonėmis. Atsirado XX a. 7 deš. pab. JAV ir V. Europoje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 212.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Conceptual; Concept Art; Conceptualist; Idea art; Possible art; Post-object art; conceptual art; information art; anti-object art; head art; dematerialized art; documentary art anglų kalba