Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ikonostasas

Ikonomis dekoruota cerkvės pertvara, skirianti altorinę dalį nuo erdvės tikintiesiems. Rusiškąjį ikonostasą sudaro treji vartai: centriniai (vadinamieji karališkieji), dešinieji (pietiniai) ir kairieji (šiauriniai; abeji šoniniai dar vadinami diakonų vartais). Ikonos dėstomos 3–5 eilėmis pagal ikonografinį kanoną: žemutinėje eilėje – didžiosios ikonos, vaizduojančios Jėzų Kristų, Švč. Mergelę Mariją, cerkvės patroną ir vietinius šventuosius, antrojoje (vadinamojoje Deisus) – Jėzaus Kristaus, Dievo Motinos, Šv. Jono Krikštytojo, arkangelų atvaizdai, trečiojoje – Evangelijos, ketvirtojoje ir penktojoje – Senojo Testamento siužetai.

Termino šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 162.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 162; Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 7, p. 759.

Termino atitikmuo užsienio kalba

iconostasis anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=iconostasis&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300003784 (žiūrėta 2010 11 26).