Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  profilinė plyta

Profiliuoto skerspjūvio keraminė plyta. Profiliuojama iš vienos ar dviejų pusių. Dažniausiai būna dekoratyvinės, rečiau – konstrukcinės paskirties. Daugiausia naudotos gotikiniuose pastatuose.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 342.

Šalutiniai terminai

fasoninė plyta lietuvių kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 342.